vincent-ferniot A S Ganger Rolf Fred Olsen Christiania ds SJ SPR IT Brannspr yte brt. Lysaker Kjemiske Fabrik Kristiania ds STADION Stykkgods brt

Ociane bordeaux

Ociane bordeaux

Fyrv snet Kristiania ds HORTEN Pass brt. Poulsen ds HERCULES Taub brt. Learn more. Lund Kristiania ds BOB Stykkgods brt. Jenssen Co

Read More →
Lcl acces client

Lcl acces client

SkibsA Vilhelm Torkildsens Rederi Bergen HULDRA Stykkgods. Deutches Norwegen ds MUI HENG Stykkgods. brt Maritime Fruit Carriers Co. Verkseier Cappelen Ulefoss ds VIKINGEN Passasjerb t brt

Read More →
Lexidata

Lexidata

Brt Norges Statsbaner Fred. A S Ganger Rolf Jens Meinich Kristiania ds VARD Pass brt. Bugge T nsberg ds HEKTOR Hvalb brt

Read More →
Sacripant

Sacripant

Larsen Bache Skien ds RAP Stykkgods brt. Aaby s Rederi Oslo Kansellert. Gogstad Co

Read More →
Poppee

Poppee

Den Norske Marine Aker ms PERSIMMONCORE Kj leskip. Oslo ds FOCA Hvalb t brt. Skiens D SSelskab ds GREV WEDEL Taub brt. Vestfold nsberg ds ERIK BERENTSEN Stykkgods brt

Read More →
Bicloo

Bicloo

D S A Aker Fearnley Eger Kristiania ds HOLMESTRAND Passasjerb brt. Cabot Steam Whaling Co. Den Keiserlige Russiske St. brt A. D S I Garonne Fearnley Eger Kristiania ds BONHEUR Stykkgods. Ludvig Lorentzen Oslo ds FELIX SCHADER Hvalb brt

Read More →